Souhlas s GDPR

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu společnosti

RYCHLÍK CATERING s.r.o. , Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno , Česká Republika, IČO: 29260965, DIČ: CZ29260965 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu a to v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce a nebo e-mailem na adresu: pavel.rychlik@rychlik-catering.cz

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.